درباره ما

/درباره ما
درباره ما2019-01-01T12:05:16+00:00

درباره ما

درباره موسسه خيريه حضرت سيدالشهداء(ع)

گزينه هاي خدمت رساني فراوانند و انسانهاي عاشق و اهل ثواب فراوانترقدمت خدمات رسانان اجتماعي و کانون وجدانهاي بيدار ريشه اي تاريخي دارد به طوري که اگر خواسته باشيم صف انسانهاي شرافتمندي را که در دهه هاي مختلف هماهنگ کننده، سنگ صبورو چتر زرين مشکلات مردم بوده اند بشماريم خود حديثي مفصل و پژوهشي در خور شأن آنان مي طلبد. بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) که خود از عاشق ترين بزرگان در اين مسير بود.

دستور ارگاني و سازماني کردن نهادهايي را صادر که هم اکنون در حال تلاش و مشغول خدمات رساني به اقشار آسيب پذير جامعه مي باشند. در شهر هاي ما نيز علاوه بر مراکز متعدد و وابسته به بودجه دولت، هستند بزرگاني همچون ائمه جماعت و جمعه و سايرمعتمدين نيک انديش وخير و متمکنين اهل خرد و نوع دوستي که با واسطه يا بدون واسطه افتخار خدمت رساني به قشر نيازمند را در حد توان بر عهده دارند آنچه را که در بخش مردمي فقيه احساس مي شد به ثبت رساندن تشکيلات صد در صد بر خواسته از خود مردمي که تداوم قدم در اين راه راخواستاربودند. خداوند را شاکريم که مؤسسه خيريه حضرت سيدالشهداء (ع) پيشگام در اين مسير مورد تأئيد مراکز ذيصلاح قانوني است که با اتکاء و اعتقاد به تداوم مسير ثواب، آماده است تا اين سنت حسنه را پاس دارد اين مؤسسه با اقدام پيشينه پر بار امر خير در شهرستانهاي تهران ،شهريار،اردبيل ،پارس آباد، بيله سوار، مدد به ايتام نيازمندان و بيماران صعب العلاج وتهيه جهيزيه براي نوعروسان تحت پوشش راهدف خود قرار داده و دريچه سبز ديگري را به روي آنان گشوده است.

خيريه حضرت سيدالشهداء عليه السلام از تاريخ 22 تير 1384 کار خود را آغاز کرد. پس از طي مراحل مقدماتي در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي و ارسال نامه درخواست ثبت مجوز به پليس امنيت ناجا و تائيد سوابق موسسين، مجوز خيريه از نيروي انتظامي با شماره14505/130اخذ گرديد. همچينين موسسه غيرتجاري و غير انتفاعي به نام موسسه خيريه حضرت سيدالشهداء عليه السلام پارس آباد در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به شماره 27445 و با شناسه ملي 10860486500 در تاريخ 22 تير 1384 ثبت شده است. ما مشتاق عضويت افتخاري شما علاقمندان به امور خير هستيم تا حاصل تلاشمان محترمانه تقديم به محضر آنان گردد.