خدمات ما

/خدمات ما
خدمات ما2020-11-02T17:02:47+00:00
 • پرداخت مستمری

 • تامین ارزاق

 • اهدای لوازم منزل

 • اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش

 • اهدای لوازم التحریر به دانش آموزان تحت پوشش

 • ارایه خدمات درمانی و دارویی

 • کمک به آزادی زندانیان

 • اطعام نیازمندان و توزیع غذای گرم

 • برگزاری کارگاه های آموزشی

 • طرح نان کریمه به نیازمندان

 • برگزاری منظم اردوهای سیاحتی و زیارتی