تفاهم نامه استان مازندران

انعقاد تفاهم نامه با کميته امداد استان مازندران

 

انعقاد تفاهم نامه مديرعامل و رئيس هيئت مديره موسسه خيريه حضرت  سيدالشهداء(ع) بامدير کل کميته امداد استان مازندران 

 

 

 

تکمیل فرم همیاری
اطلاعات تماس

Ngo1384@yahoo.com

02163488

02153864

وب سایت رسمی خیریه حضرت سیدالشهدا (ع)

آدرس دفتر مرکزي : تهران خيابان هاشمي بين خيابان خوش و خيابان قصرالدشت پلاک 322